Kurumsal İnsan kaynakları Basında Groseri Etkinlikler

Misyon - Vizyon

Misyon:

Ürün çeşitliliğini mümkün olan en yüksek seviyelerde tutarak müşterilerimizin kendi istekleri ve marka tercihleri doğrultusunda ihtiyaçlarını temin etmesini sağlamak, çok sayıda mağazamızla fiziki olarak ve sanal alışveriş uygulamamızla internet üzerinden mağazacılık hizmeti vererek müşterilerimiz için kolaylık ve her durumda ulaşılabilirlik sağlamak, öncelikle müşterileri ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alan bir kontrol sistemiyle daima temiz, hijyenik ve sağlıklı ortamlar ve ürünler sunmak,  müşteri ve çalışan memnuniyetini amaçlayan yönetim anlayışımızla müşterilerimize ve çalışanlarımıza hak ettikleri önemi ve saygıyı göstermek; BÖYLECE HERKES İÇİN "İYİ MARKET" OLMAK Groseri’nin mağazacılık misyonudur.

 

Vizyon:

Groseri "İYİ MARKET" uygulamalarıyla tüketici nezdinde akla ilk gelen tanınmış bir marka olmak, gittikçe artan oranda sağladığımız istihdamla işgücü piyasasına daha fazla katkıda bulunurken aynı zamanda çalışanlarımızın beceri ve bilgi yelpazesini geliştirmek, yerel ve sektörel ihtiyaçları karşılayan bir mağazacılık hizmeti vererek Türkiye ekonomisinin sağlıklı işleyişine, büyümesine ve gelişmesine azami katma değer katmaktır.

 

Temel Etik Değerler

1- Adalet:  Kuralların ihlal edildiği durumlar disiplin konusu kapsamında değerlendirilir. Çalışanlara koşulsuz savunma hakkı verilerek bağımsız hukuk danışmanlarımız tarafından tarafsızlık ilkesi kapsamında incelenen bu konularda adil ve somut kararlar alınır. Her çalışanın verilen hukuki karara itiraz hakkı bulunur.

2- Kariyer planlama: Hiçbir konuda ayrım yapılmadan her çalışanımız kariyer basamaklarında yükselir, tüm çalışanlar din, dil, ırk vb. bir ayrıma tabii tutulmadan tarafsız kariyer tablomuzun ölçütlerine uygun bir şekilde değerlendirilerek, atanır.

3- Değer yaratma: Ast-üst ilişkisi olmadan her birey saygı kuralları çerçevesinde fikrini beyan edebilir. Bu doğrultuda tüm çalışanlar sistemdeki eksiklikler ve fazlalıklar hususunda öneride bulunabilir. Çalışanlar tarafından bildirilen tüm öneriler kayıt altına alınarak, olabilirliği hususunda değerlendirilir ve her çalışana önerisinin uygulanabilirliği hususunda yapılan değerlendirme bildirilir.

4- Sadakat: Çalışanlarımıza verdiğimiz değer karşısında çalışanlarımızdan sadakat göstermeleri beklenir. Bu bağlamda çalışanlarımızın sadakati, deneyimli ve kıdemli çalışan sayımızın oldukça fazla olmasından anlaşılmaktadır.

5- Gizlilik: KVKK kapsamında müşterilerimiz ve çalışanlarımızın tüm bilgi ve belgeleri aldığımız tedbirler ve hazırladığımız dokümanlarla korunur. Çalışanlarımız, hazırladığımız dokümanlarla ilgili gizlilik kapsamında bilgilendirilir.

6- Geri Bildirim: Müşteri şikâyet ve dileklerine önem veririz. Tüm müşterilerimiz telefon veya müşteri şikâyet formları ile dilek ve şikâyetlerini bildirebilir. Bu şikâyetlerin her biri pazarlama bölümünün müşteri ilişkileri birimi tarafından değerlendirilir. Geri bildirimde bulunan tüm müşterilere bildirimleri hususunda dönüş yapılır.

7- Liyakat: İnsan Kaynakları ve Eğitim Bölümünün Seçme ve Yerleştirme birimi tarafından çalışanlar yeterliliklerine uygun bölümlere yerleştirilir. Çalışanların mağaza/merkez içerisindeki farklı bir bölüme atanması planlandıysa ilgili çalışanın/çalışanların atanacakları bölüm tarafından konsültasyon formları ile yeterliliği değerlendirilir.

8- Farkındalık:  Manevi değerlere önem vermemiz sebebi ile öğrencilere başarı kampanyası, okul döneminde meyve kampanyası, özel günlerde billboardlarda mesaj kampanyası vb. çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerimize hem maddi hem manevi destek sağlarız.

9- Kurumsallık: Aile şirketi yapılanmamızın yanında; profesyonelce ayrılmış departmanlarımız ve kadro planlamamız, iş akış şemalarımız ve yönetmeliklerimiz doğrultusunda yapılan iş bölümleri, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde belirlenen görev tanımları, kariyer tablosuna dayalı terfiler, tarafsız alınan kararlar, çalışanlara ve müşterilere karşı benimsenen pozitif şirket kültürümüz ile müşterilerimiz ve çalışanlarımızda markamızın yarattığı güven duygusu kurumsallığımızın göstergesidir.

10- Hijyenik Koşullar:  Temiz ve hijyenik koşullar altında müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığına dikkat edilerek hizmet verilir. Belli periyotlarda müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bulunduğu tüm alanlarda yapılan farklı temizlik uygulamaları ile hijyen seviyesi en üst düzeyde tutulur.

11- İş Güvenliği :  Groseri ailesi olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve işyerlerimizi ziyaret eden her bir bireyin sağlığı ve güvenliğine büyük önem veririz. Bu kapsamda mağazamızda güvenlik önlemlerini büyük bir titizlikle ele alır, herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı, alışveriş ortamı sağlamaya özen gösteririz.